• Een opgewekte Rene Tuijn

    Angelique Starreveld

Fractievoorzitter PvdA heeft er zin in: nieuwe raadsperiode, nieuwe kansen

STREEK In dit interview vertelt René Tuijn als PvdA fractievoorzitter over zijn visie.
"Het is mooi dat we beginnen aan een raadsperiode met nieuwe raadsleden en partijen. Dat geeft weer een open, frisse start. Met onze kersverse burgemeester en vrijwel allemaal nieuwe wethouders ligt er een uitdagende mogelijkheid om de samenwerking tussen college, raad en de stad te verfrissen. Het zal even wennen zijn voor iedereen, maar gezien de mensen die in het college zitten moet dat goed komen."


De kiezer heeft het jullie niet eenvoudig gemaakt, er zijn heel veel partijen in de Zaanse raad. Wat zijn de gevolgen hiervan? Bedachtzaam: "Er zijn inderdaad uiteenlopende partijen met als gevolg veel besluiten die gemiddeld zullen zijn. Maar het is ook duidelijk dat de behoefte van mensen divers zijn, dat keuze belangrijk is voor iedereen. Door versnippering in de raad was het een ingewikkeld proces om te komen tot samenwerkende partijen."
Dit proces verliep waarschijnlijk niet geheel vlekkeloos? "Natuurlijk waren er teleurstellingen, ook in het onderhandelingsproces. Met zes partijen uiteenlopend van links tot rechts, een intensief traject. Sommige oppositie partijen zijn teleurgesteld over hun rol in dat proces. Laten we niet vergeten dat vrijwel alle partijen een meerderheidscoalitie wensten en nog geen raadsbreed akkoord, dat vergt goede afstemming. Duidelijk is wel dat we samen willen werken."

De uitslag van het referendum Cultuurcluster vind fractievoorzitter Tuijn ronduit teleurstellend: "Geen cultuurgebouw en een gat voor het station dat langer blijft bestaan. Ook trouwerijen en kisse&ride komen voorlopig nog niet voor de deur van het gemeentehuis. De kosten van het opknappen van de bestaande instellingen en een poppodium komen straks bijna net zo duur uit, zonder de voordelen van samenwerking.
Er moet iets nieuws worden bedacht voor het gebied naast het station, vanwege de afspraken met de NS, maar ook voor de veiligheid die we allemaal willen rond het stationsgebied, ook in avonduren.

Gelukkig is wel de bouw van de Slinger gestart. Een mooie verbinding tussen de weerszijden van het spoor, een van de begin doelstellingen van Inverdan, verbindt oost en west met elkaar." "Verder is de woningbouw een grote uitdaging. We hebben lange wachtlijsten, grote behoefte aan woningen in de stad voor onze Zaankanters, maar ook van mensen die naar Zaanstad toe willen. We moeten zorgen dat jongeren hier kunnen wonen en er is juist voor de ouder wordende Zaankanter een grote behoefte aan kleinere relatief goedkope woningen. We willen dat graag binnen stedelijk om onze mooie natuur te bewaren."


"Tot slot vinden wij, als PvdA, dat er een verbinding moet komen tussen de A8 en de A9. Voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit in Zaanstad Noord. Maar dit ligt ook gevoelig. Met een verbinding neemt de verkeershoeveelheid drastisch toe, de Coenbrug behoeft een grote renovatie en er zou stiller asfalt moeten komen. De afgelopen maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd om de druk op Rijkswaterstaat te verhogen. Er moet duidelijkheid komen over de ernst van de situatie qua onderhoud en veiligheid. Al met al een mooie uitdaging voor de komende 4 jaar."