• Beeld van de werkzaamheden

    Foto en tekst Sylvia van Essen

Facelift voor zwembad Het Zwet

WORMER De komende weken krijgt het terrein van zwembad Het Zwet in Wormer een facelift. Badgasten en zonaanbidders maken plaats voor de grondwerkers en hun machines.

Deel 2: fresen, piketpaaltjes en ophogen

Vrachtwagens vol grond reden deze week door Wormer met bestemming zwembad Het Zwet. Op het parkeerterrein lossen de vrachtwagens hun lading en wordt de grond met een kraan in laadbakken overgeheveld. Twee tractoren rijden de laadbakken vervolgens naar het recreatieveld van het zwembad om het terrein op te hogen. ,,Fijn dat het goed weer is,'' concludeert een van de bestuurders van het groot materieel. ,,Dat bespoedigt het verloop van het werk. Anders zit je met de kluiten prut tussen het profiel van de banden. We proberen vandaag 500 m³ weg te krijgen.''


Er wordt volop gewerkt op het terrein. Zwembadbeheerder Harry Knevel loopt tussen beide lege zwembaden door en kijkt tevreden, maar ook vol ontzag rond. De bassins zijn leeg. ,,Het water uit beide baden is weggepompt met een klokpomp die 18 m³ water per uur aan kan. Het chloor is dan al afgebroken voor de twee miljoen liter water via het riool wordt afgevoerd,'' legt Knevel uit.

Er liggen rijplaten over het grasveld waar het zwaar materieel over naar achteren rijd. ,,Daar achter is de grond gefreesd en wordt de nieuwe grond overheen gestort. En hier,'' Knevel wijst naar het westen, ,,tussen de piketpaaltjes komen straks de beachvolleybalvelden.'' Ook daar is de grond al gefreesd, de struiken weggehaald en twee bomen gekapt. In totaal is 1.600 m³ grond nodig waarvoor de tractoren in totaal zo'n 320 keer het ritje maken van het parkeerterrein naar het veld. Op veel plekken wordt het veld 30 cm opgehoogd.


Groot onderhoud was na 45 jaar hard nodig. Grote delen van het recreatieterrein waren verzakt. Ook was er de wens van een aantal betrokken bewoners uit de gemeente om een beachvolleybalveld aan te leggen. Richard Groen, één van de initiatiefnemers van WormerSports opperde om een veld te creëren bij het zwembad. Zijn idee is omarmd door vertegenwoordigers der gemeente Wormerland en bestuur van de stichting Sportfondsen Wormer. Nu worden er twee velden gerealiseerd in combinatie met het groot onderhoud dat al gepland stond.