• Gemeente Zaanstad

Er warmpjes bij zitten

STREEK Ook aan 'de zomer van de eeuw' komt op een gegeven moment een eind. Meteorologen verwachten een gure herfst en een strenge winter. Tijd om de warmtebronnen eens onder de loep te nemen. Veel huizen in onze regio worden nog op temperatuur gehouden middels een eigen CV-ketel, een van de minste duurzame oplossingen.

De gemeente Zaandam heeft net de in 2015 met maar liefst zesendertig andere partijen aangegane overeenkomst met betrekking tot de uitbreiding van warmtenetten met drie jaar verlengd. Er zijn veel (wat oudere) Zaankanters die met de rug naar Amsterdam staan, heel eigen zijn.

Het behoud van je eigen cultuur is uiteraard een goede zaak, maar deze streek is dichtbevolkt en we zijn onherroepelijk verbonden met veel naaste buren. We maken nu eenmaal deel uit van Metropool Regio Amsterdam. Niet alleen bovengronds, maar ook onder het maaiveld. En die samenwerking is letterlijk verstrekkend.

Een warmtenet is een buizenstelsel onder de grond met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Met de aanleg van dergelijke netten zullen woningen, kantoren en kassen aardgasvrij warm gestookt kunnen worden.

Een dergelijk systeem wordt gevoed met restwarmte vanuit afvalverbranders in Amsterdam, Almere en Amstelveen of aparte biomassaketels zoals in Purmerend en Lelystad. Duurzaam 'dubbelgebruik' van energie.

Het college van Zaanstad staat voor een koolmonoxide-neutrale en fossiele brandstoffenvrije leefomgeving. In de komende drie jaar zal de bestaande hoeveelheid warmte strategisch verdeeld worden over de regio. Bestaande bouw dient gevoed te worden met leidingen met hoge temperatuur, terwijl nieuwbouw – zoals bijvoorbeeld de te bouwen woningen met een A-energielabel op het Hembrugterrein – voldoende hebben aan een nieuwe soort netwerk met lage temperaturen.

Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe warmtebronnen, zoals het verkrijgen en opslaan van warmte uit oppervlaktewater. De zogenaamde aquathermie.

Met de Rijksoverheid worden afspraken gemaakt om het koppelen van warmtenetten gemakkelijker te maken. Met streeft naar 'open netten', los van commerciële belangen. Publieke en private partijen moeten de handen ineen slaan voor duurzame en vooral ook op de lange termijn betaalbare warmtelevering.

Daartoe is voor de metropool waarvan we nu eenmaal onderdeel uitmaken een Routekaart Duurzame Warmte opgesteld, waarin afspraken staan hoe een groot regionaal warmtenet gerealiseerd kan worden.

Binnen niet al te lange tijd zullen we dus in elk geval ondergronds verbonden zijn, met een groot net van Zaandam tot het kassenrijke Aalsmeer en van IJmuiden aan de kust tot Almere in Flevoland. Een ambitieus warmte- en ook koude plan dat wordt aangegaan door veertien gemeenten, de provincie, een achttal energieleveranciers- en beheerders, waterbedrijven, diverse platformen, omgevingsdiensten en grote bedrijven zoals de haven van Amsterdam en Tata Steel. Hopelijk zit u er hoe dan ook deze herfst en winter warmpjes bij.