• Elly Fens midden tussen de schoolkinderen.

    goedheer@xs4all.nl

Elly Fens thuis in Sociaal Domein

WORMERLAND Het dossier van Jeugdhulp en WMO ligt op het bureau van Elly Fens. De wethouder is graag goed voor bereid. Het Sociaal Domein was de afgelopen vier jaar ook haar domein. "Het was voor mij de aanleiding om wethouder te worden." Ze is niet beschikbaar voor nog eens vier jaar wethouderschap. "Eindelijk vrije tijd. Genieten van cultuur, tuinieren en weer gaan sporten, bijvoorbeeld", zegt ze.

Elly Fens (70) blijft in de gemeenteraad en gaat dus niet níets doen, benadrukt ze. "Ik werk graag aan positieve gezondheid; zin aan het leven geven. Zodoende blijf ik maatschappelijk actief."

Elly heeft dat altijd gedaan, naast haar werk als advocaat. Daarom was ze de aangewezen persoon voor het dossier MFA, Multifunctionele Accommodatie. "Vanaf 2002 zat ik in de klankbordgroep voor de inwoners. Later in het bestuur van het MFA. Ik was goed ingevoerd." De realisatie stagneerde. De plannen moesten worden bijgesteld naar het budget. Het dorpstheater kreeg een plek in het voormalige Verenigingsgebouw en heet nu De Kaasfabriek.

WMO EN ZORG Het Sociaal Domein gaf hoofdbrekens, maar is geen hoofdpijndossier. "Ik wilde graag de transitie van het Sociaal Domein naar de gemeente begeleiden. Vanuit de advocatuur maakte ik het in het sociale segment mee. Dus van de kant van de particulier. Als wethouder sta ik aan die andere kant. Per 1 januari 2015 moest de gemeente klaar zijn voor de nieuwe WMO taken, waaronder dagbesteding, begeleiding en ondersteuning." Samen met gemeentes in de regio is passende zorg ingekocht. Vervolgens is het lokaal ingevuld met onder andere zorgloketten, een sociaal team, herindicaties en communicatie naar inwoners. De beleidsplannen zijn gemaakt en WMO toezicht is geregeld. "Evaluatie en aansturing blijven in de toekomst van belang."

JEUGDHULP Jeugdhulp wordt geboden door het jeugdteam Wormerland. De inwoners weten het jeugdteam goed te vinden, al dan niet na doorverwijzing door school of huisarts . Het jeugdteam kijkt niet alleen naar de hulp die het kind nodig heeft, maar ook of er hulp nodig is binnen het gezin. Over 2017 heeft jeugdhulp fors meer gekost dan begroot.

COMPLEX Bij complexere gevallen verwijst het jeugdteam door naar specialistische hulp. "Jongeren kunnen ook rechtstreeks door psychiaters, kinderartsen worden doorverwezen. De gemeente Wormerland heeft, samen met 14 gemeentes in de regio, zorg ingekocht bij diverse specialistische instellingen. Tot 1 januari 2018 ontving de gemeente de rekening achteraf, dus a afronding van het hulptraject. Je weet niet wat je kunt verwachten. Soms is het een stapeling van allerlei producten."

SPECIALISTEN Per 1 januari 2018 is het anders geregeld. Bij specialistische hulp bespreekt het jeugdteam vooraf, samen met de ouders, welke vorm van hulp nodig is en wat het resultaat moet zijn. De gemeente krijgt op deze wijze overzicht op de specialistische hulptrajecten die worden ingezet. "Voor alle gevallen kan de gemeente zeggen: jij bent de hoofdaannemer van deze zorg. Wij betalen 70% van het te lopen traject en 30% als het gewenste resultaat is behaald. Het is een technisch verhaal, maar we beseffen dat we mensen helpen. Bij een crisis moet er gewoon hulp zijn."

Donderdagmiddag 24 mei neemt Elly Fens officieel afscheid van het wethouderschap en worden de dossiers met zorg overgedragen aan de opvolger.