• Antonie Holleman

    Tekst Guus Bauer / FREE Fotografie

Een nieuwe halte, ergens terecht kunnen voor een praatje

KOOG AAN DE ZAAN Medio september is op Zuideinde 20 te Koog aan de Zaan een ontmoetingsplek geopend, een laagdrempelig centrum voor de buurt én voor passanten onderweg van A naar B in de lintdorpen van Zaanstad. Het Zuideinde is en blijft een doorgangsstraat. Halte 20 is een tussenstop voor eenieder, waar je een kop koffie, thee of chocolademelk met iets lekkers erbij kunt krijgen voor elke beurs.

De prijzen op het bord zijn slechts richtlijnen. Als het geheel op den duur kostendekkend is, zou dat al mooi zijn. Voorheen was hier Zuivere Koffie gevestigd. In eerste instantie ook een instelling met een non-profit insteek, maar wanneer je er dan een peperdure koffiemachine neer gaat zetten die bediend dient te worden door een heuse barista, is een zekere omloopsnelheid op een gegeven moment een vereiste.

Halte 20 is een project van de naastgelegen protestants-evangelische Kerk van de Nazarener. Antonie Holleman, voorganger: 'Toen de zaak niet rendabel bleek en Zuiver Koffie bovendien succesvol ging branden in de nieuwe penitentiaire inrichting hier in Zaanstad, wilden wij toch een plek creëren voor én van de wijk. Een aanlooppunt waar men even rust kan nemen, eventueel een luisterend oor kan vinden.'

Holleman benadrukt dat het niet is opgezet vanuit een oogpunt van evangelisatie. Vlak achter de nieuwe halte ligt een vrij omvangrijke woonwijk. Buurtcentra verdwijnen in een rap tempo. Holleman en zijn team vindt het belangrijk dat men ergens terecht kan voor een praatje, voor een workshop of een cursus. Bevordering van de gemeenschapszin in een wereld die sterk individualiseert. Verborgen eenzaamheid ligt daarbij op de loer. De ruimte is flink opgeknapt, voorzien van nieuwe meubeltjes. Het geheel maakt een frisse, uitnodigende indruk. Lekker strak, niet te veel tierlantijnen. Halte 20 werkt met vrijwilligers. Men is low-profile gestart, maar is druk bezig met het leggen van contacten met instellingen zoals het Sociaal Wijk Team.

Binnen afzienbare tijd zal het programma verder worden ingevuld. Buurtbewoners die zelf ideeën hebben voor workshops worden nadrukkelijk uitgenodigd om die onder de aandacht te brengen van de leiding via halte20@kvdnzaanstad.nl.
De nieuwe ontmoetingsplek is vooraleerst geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, maar wanneer het programma volop draait, zullen de openingstijden worden verruimd.