• Wethouder Gerard Slegers en regiodirecteur Petra Schut van IVN Natuureducatie ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

    Gemeente Zaanstad

Drie nieuwe Tiny Forests voor Zaanstad

ZAANSTAD Gemeente Zaanstad heeft een samenwerkingsovereenkomst met IVN Natuureducatie ondertekent voor de aanleg van drie nieuwe Tiny Forests binnen de gemeentegrenzen. Het is geen onbekend begrip in Zaanstad, want in het Darwinpark staat het eerste Tiny Forest van Nederland. Wethouder Openbare Ruimte Gerard Slegers: "Ik ben heel blij dat we partnergemeente zijn geworden van IVN. Een Tiny Forest heeft zoveel voordelen: het vergroot de biodiversiteit. Er is meer ruimte voor verschillende bomen en struiken maar ook voor insecten bodemleven, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren."

Op dit moment is nog niet bekend waar de drie Tiny Forests in Zaanstad komen. "Maar wil jij een Tiny Forest in je omgeving, word dan initiatiefnemer. Als Tiny Forest initiatiefnemer helpen de gemeente Zaanstad en IVN waar nodig." Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checken gemeente en IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. "Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen. En dat er een school of buitenschoolse opvang bij betrokken is. Meld je aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer."

Wethouder Slegers vervolgt zijn positieve verhaal over de Tiny Forests: "Een Tiny Forest heeft voordelen boven bestrating of gras. Denk aan het afvoeren van regenwater en het voorkomen van hittestress." Een bos heeft een positief effect op de gezondheid want meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit en verbetert de luchtkwaliteit. Deze bossen hebben een educatieve functie en liggen altijd in de omgeving van een school of buitenschoolse opvang. Zaanstad heeft zich begin dit jaar samen met 37 andere gemeenten aangemeld om samen met IVN Natuureducatie, scholen en buurtbewoners, drie Tiny Forests in de gemeente aan te leggen. Uit de 37 aanmeldingen zijn 15 gemeenten geselecteerd, waaronder Zaanstad. Onder de 14 partnergemeenten bevinden zich Alkmaar en Den Helder.

WAT IS EEN TINY FOREST? Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (circa 200 m2). "Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval." Meer informatie is hier te vinden: https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr