• Cursusleidster is Renate Sun-Louw.

    Edith van Leeuwen

Cursus in woord én beeld in gemeentearchief

ZAANDAM In het Gemeentearchief van Zaanstad kunnen geïnteresseerden vanaf donderdag 12 april de verdiepingscursus 'Zaanse schrijvers' volgen. Ook op 19 april, 26 april is er cursus, elke keer vanaf 19.30 uur. De cursus is een verdieping van de literaire salon van de Zaanstreek, waarin de Zaanse schrijvers Carry van Bruggen, Jacob Israël de Haan al hoofdonderwerp zijn geweest, Cor Bruijn staat op 15 april in het middelpunt.

In de cursus 'Zaanse schrijvers rond 1900' verplaatsen de deelnemers zich naar de roerige Zaanstreek aan het begin van de twintigste eeuw. Centraal staat het werk van de schrijvers Carry van Bruggen, Jacob Israël de Haan en Cor Bruijn. De teksten die gelezen en besproken worden, worden gespiegeld aan bijzondere archiefstukken. Zo komt deze tijd niet alleen in woorden, maar ook in tastbare voorwerpen tot leven.

De cursus bestaat uit drie avonden. Steeds worden er mooie, aangrijpende en tot nadenken stemmende passages uit het werk van de drie schrijvers gelezen. Elke bijeenkomst heeft een ander deelthema. Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met de schrijvers en ontdek je wat zij betekenden in hun tijd. In de tweede bijeenkomst staat de Zaanstreek centraal, want alle drie voelden zij zich zeer verbonden met deze regio. De slotbijeenkomst laat zien hoe deze schrijvers de vinger aan de pols van hun tijd hielden: ze schreven onder meer bevlogen over de positie van arbeiders, vrouwen en kinderen.
Dit is de eerste cursus die het Gemeentearchief Zaanstad en Mens durf te lezen!, de Literaire Salon van de Zaanstreek, samen organiseren. Die samenwerking maakt de bijzondere combinatie van teksten en voorwerpen mogelijk. Als afsluiting van de laatste les is er een exclusieve rondleiding door het depot van het archief. Cursusleidster is Renate Sun-Louw, oprichter van de website
overliteratuur.nl

De cursus wordt gegeven in het Gemeentearchief Zaanstad, Stadhuisplein 100. De kosten bedragen: € 45, inclusief lesmateriaal en koffie/thee met wat lekkers Inschrijven: info@ithappenedonenight.nl Meer informatie: mensdurftelezen.nl, archief.zaanstad.nl, overliteratuur.nl