• Eric van der Burg en Zita Pels gespreksleiders in Zaanstad

    ZAANSTAD

Coalitieonderhandelingen gestrand

ZAANSTAD Een bittere pil voor VVD lijsttrekker Gerard Ram. Vorige week leek het nog zo goed te gaan. Vijf partijen konden volgens de verkenners zondermeer een coalitie vormen: winnaar VVD en de huidige coalitiepartners PvdA, D66 en CDA, aangevuld met GroenLinks (samen 18 zetels).

Om ook een meerderheidscollege te kunnen vormen volgden er gesprekken met ROSA en de POV.

Marianne Dane

In het Zaanstad Beraad van donderdag 19 april gaf Gerard Ram een update over de coalitieonderhandelingen en liet hij weten dat de VVD is uitgepraat met ROSA. Volgens Ram is er niet voldoende basis voor samenwerking. ROSA reageerde hierop duidelijk teleurgesteld en hoogst verbaasd.

Lijsttrekker Ruud Pauw: "Op twee punten na (het Cultuurcluster en de doortrekking A8-A9) is ROSA op elk gebied bereidt compromissen te sluiten. We hebben hiervoor zelfs een duidelijk mandaat van onze leden gekregen. Komt bij dat we hebben aangegeven de uitslag van het referendum over het Cultuurcluster te volgen."

Pauw riep de VVD en de andere mogelijke collegepartijen op om met ROSA in gesprek te blijven en verder te onderhandelen.

Gerard Ram ging er van uit al op zaterdag 21 april een grote stap te kunnen zetten. Ditmaal wilde hij met de POV en de andere vier mogelijke coalitiepartners verder praten om zo snel mogelijk te komen tot een coalitieakkoord. Dit ging GroenLinks echter te snel. Op vrijdag 20 april liet de partij weten te bedanken voor dit gesprek.

Lijsttrekker Paul Laport: "GroenLinks snapt niet waarom de gesprekken met ROSA nu al gestaakt zijn. Zelf hebben we nog steeds onze twijfels m.b.t. de POV en we zien de combinatie van VVD, POV, PvdA, D66, GroenLinks en CDA niet zitten. Wij willen dat meer combinaties onderzocht worden.''

Het terugtrekken van GroenLinks kwam Gerard Ram koud op het dak. Op zaterdag en zondag heeft Ram opnieuw met GroenLinks gesproken in de hoop GroenLinks binnen boord te houden en tot een gesprek tussen GroenLinks en de POV te komen.

Vooralsnog is er geen oplossing, maar beide partijen houden de mogelijkheid om tot een coalitie te komen wel open.

Om nader tot elkaar te komen heeft de VVD twee nieuwe "verkenners" aangesteld: Eric van der Burg van de VVD en Zita Pels van GroenLinks. Zij gaan opnieuw gesprekken voeren met de VVD, GroenLinks, de POV en andere partijen. Wordt vervolgd…