• De heren bij de ondertekening, v.l.n.r. Rob Berkhout, Harold Halewijn, Jeroen Schalkwijk en Kees-Jan Kindt.

    aangeleverd

Coalitieakkoord 'Voor elkaar'

WORMERLAND 'Voor elkaar'. Dat is de titel van het coalitieakkoord in Wormerland. De wethouders Rob Berkhout, Harold Halewijn, Kees van Waaijen en Jeroen Schalkwijk zijn er uit. Dinsdag 29 mei werd het nieuwe college geïnstalleerd. De partijen hebben overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling.

Harold Halewijn gaat zich onder meer richten op klimaatbeleid, waaronder de energietransitie, en de jeugdzorg. Rob Berkhout wordt onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving, waaronder de Zaanbrug. Kees van Waaijen buigt zich ook de komende vier jaar weer over onder andere sociale zaken en sport. Jeroen Schalkwijk is onder meer verantwoordelijk voor financiën, wonen en milieu. Burgemeester Peter Tange blijft zich bezig houden met openbare orde en veiligheid. De volledige portefeuilleverdeling is te vinden op de website www.wormerland.nl.

CREATIEF De komende vier jaar wordt met nadruk gewerkt aan de thema's: wonen, sociaal, maatschappelijke- en burgerparticipatie, aan duurzaamheid, bestuurskracht en financieel duurzaam. Wonen is het eerste punt in het akkoord: "Een vitale gemeenschap heeft voldoende passende woningen nodig voor verschillende generaties en doelgroepen. Door extra woningen te bouwen en creatief te zijn in het zoeken naar geschikte oplossingen, dringt de gemeente het bestaande tekort terug. De leefomgeving van inwoners uit Wormerland is ingericht op de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering en is schoon, heel en veilig."

BOUWEN John van Nimwegen, directeur van Wormerwonen houdt zich bezig met de woonvitaliteit. "In de Molenbuurt van Wormer, waar eerst enkel gezinswoningen stonden, zijn meer woningen voor ouderen gekomen, maar ook woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Inderdaad moeten we bijzonder creatief zijn. In Wormerland mag je niet buiten de groene lijnen bouwen. Dat betekent dat je de bebouwing moet intensiveren. In de Molenbuurt zijn er zodoende meer woningen terug gekomen, dan er waren." Verder hoopt hij dat de bouw in de Zaan Driehoek snel van de grond komt. Andere creatieve mogelijkheden zijn volgens hem bijvoorbeeld bouwen op een bestaand perceel en bestaande woningen scheiden of anders indelen.

Medio juni wordt het eerste energie neutrale gebouw van Wormerwonen opgeleverd aan de Spatterstraat, hoek Fortuinstraat. Drie gasloze woningen bij het project Beschuitstoren, zijn reeds opgeleverd. Wat betreft duurzaamheid is Wormerland op de goede weg.

TEVREDENHEID De coalitie 2018 – 2022 wil werken aan de klanttevredenheid van de gemeente. Daarbij streeft deze naar een groeiende score van tevredenheid binnen de bandbreedte 7 tot 8,5 op een schaal van 10.

De nieuwe coalitie wil de kracht van de samenleving benutten. Goede initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven krijgen serieus kans. Ook bij haar eigen initiatieven laat de gemeente zich vroegtijdig en actief inspireren door burgers, instellingen en bedrijven. De coalitie is sociaal en zet niemand aan de kant, zo is te lezen in het akkoord. Met GroenLinks als initiatiefnemer wordt het nationaal klimaatakkoord uiteraard omarmd.

Fred Groot uit Oostknollendam heeft het akkoord zeker twee keer gelezen. De burgerraadslid van Vereniging Liberaal Wormerland ging afgelopen dinsdagmorgen het fractieoverleg in. "Het is een mooi akkoord. Eigenlijk staan er geen zaken in waar je op tegen kunt zijn. Ik mis alleen het prijskaartje. Dit leg ik voor aan de fractie."

Dinsdagavond had de toelichting van het akkoord plaats. Dinsdag 5 juni is er weer een 'normale' raadsvergadering.