• Erik Scherder, Inge Brakman en Gerard Slegers vlnr

    Tekst Guus Bauer / FREE Fotografie

Campagne NL Vitaal

STREEK Recentelijk kwamen beleidsmakers uit de politiek en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en instellingen in de Koekfabriek te Zaandam samen om spijkers met koppen te slaan met betrekking tot de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen in Nederland. Het ministerie van WVS, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en NL 2025 hebben de handen ineen geslagen en zijn begonnen met de campagne NL Vitaal om gezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten te stimuleren bij de jeugd.

Een regionale samenkomst als die in Zaandam heeft tot doel om de gemeente, scholen, zorginstellingen en bedrijven te verbinden om samen te werken aan een gezonde leefomgeving voor het kind. Seminarleider Rob Oudkerk, huisarts, oud-politicus en tegenwoordig verbonden als lector aan de Haagse Hoge School, wond er geen doekjes om. Geen loze beloftes, geen vervolgvergaderingen, maar concrete afspraken. Aan het einde van de tafelsessies moesten er plannen worden gepresenteerd met een duidelijke streefdatum.

Gerard Slegers, wethouder Sport, Infra, Mobiliteit en Openbare Ruimte, benadrukte dat Zaanstad weliswaar een zeer sportieve gemeente is, dat er veel EK- en WK topsporters worden afgeleverd, maar dat door de sterke groei van de gemeente, van de bevolking, door de vergrijzing ook, het dringend nodig is om de leefomgeving goed in de gaten te houden. De gezonde keuze moet een gemakkelijke, een vanzelfsprekende keuze worden. Een cultuurverandering die niet eenvoudig is te realiseren. De openbare ruimte moet ook uitnodigen tot beweging. De nieuwe Omgevingswet, die een woud aan regels vervangt, maakt dit mogelijk.

Inge Brakman van NL 2025, onder meer ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlandse Rode Kruis, legde de werking uit van het platform, dat initiatieven steunt met betrekking tot de verbetering van onderwijs, duurzaamheid en de vitaliteit van de gehele bevolking. Een platform om te stimuleren, van elkaar te leren.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, auteur van Laat je hersenen niet zitten, over de invloed van beweging op de hersenen, sinds kort lid van de Sportraad en uiteraard bekend van zijn inspirerende voordrachten bij DWDD, zweepte op zijn geheel eigen wijze de aanwezigen op. Hij maakte maar weer eens duidelijk wat inactiviteit met vooral een kinderbrein doet. Dat de ontwikkeling van het brein afhankelijk is van beweging, dat met een actieve levensstijl ouderdomsziekten jaren achterwege kunnen blijven, dat diabetes type twee met negentig procent naar beneden kan.

Kinderen worden overvraagd, vooral ook door sociale media. Te veel prikkels. Voeg daarbij dat de rem op verleiding pas rond je dertigste volledig ontwikkeld is, en het is begrijpelijk dat vet eten en gamen bij de jeugd zo populair zijn. Welke concrete plannen rolden er uiteindelijk van de tafels. Docenten stimuleren om de kinderen elke dag extra te laten bewegen, gym- en zwemles terug in het lespakket, aanschaffen van leuke toestellen, schooljudo, aanpakken van de buitenruimte, gezonde pauzehappen, workshops met de groente- en fruitleveranciers van AH, watertappunten, het stimuleren van weer naar school fietsen, et cetera. Het is aan de pers om in de gaten te houden of die plannen ook worden gerealiseerd.

.