• Een aantal van de aanwezigen in gelukkige stemming. Hieronder wethouder Rita Visscher-Noordzij (2e van rechts) en Edwin Herzberger (3e van rechts).

    Ariane Blees

Buurtboerderij wordt feit

ZAANDAM Het is tijd voor champagne. De Stichting Fronik Buurtboerderij aan de Westzanerdijk heeft groen licht gekregen van de gemeente om haar plannen te realiseren. Hiermee wordt een periode van onzekerheid en lange overleggen afgesloten. De financiering is rond en de tijd van uitvoeren breekt aan. Reden voor alle betrokkenen om met elkaar het glas te heffen op dit resultaat!

Ariane Blees

Het buurtinitiatief om de boerderij te behouden voor meerdere doelgroepen is nu een feit. De gemeenteraad is zelfs voornemens de hoeve tot monument te verklaren. Wethouder Rita Visscher-Noordzij (Christen Unie) krijgt, als vertegenwoordiger van de gemeente, voor alle inspanning uit handen van voorzitter Edwin Herzberg van de Stichting Fronik Buurtboerderij een mooi fotoboek van de hoeve. Ze is er verheugd mee. Herzberg: 'Mede dankzij uw inzet komen hier gelukkig geen villa's, maar een mooie zorgboerderij met zorgappartementen.'

Zelf spreekt zij vervolgens de wens uit voor meer van dit soort initiatieven in de stad. 'Dat zou alleen maar mooi zijn, meer van deze locaties. Wij stonden er van het begin af aan positief tegenover. Als je in elkaar gelooft, kun je dingen mogelijk maken.'

De hoeve gaat ruimte bieden aan dagbestedingsactiviteiten voor diverse groepen mensen zoals jongeren, ouderen, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers. Voorbijgangers kunnen komen rondkijken of even tot rust komen en vrijwilligers onderhouden het terrein en zorgen voor de dieren. Er zal gerenoveerd worden en er zijn plannen voor een boerderijwinkel en een dagcafé. De hoeve is al een Rustpunt waar passanten koffie en thee kunnen krijgen. Alles gaat in overleg met de buurt- en stadsbewoners, bedrijven en zorginstellingen. Een uniek concept waarbij alle partijen elkaar aanvullen.

Fronik gaat daarnaast dus ook woonruimte gaat bieden aan mensen met een autistische beperking. In de boerderij worden door Stadsherstel Amsterdam negen woningen gerealiseerd die geschikt zijn voor deze mensen. De hooihuisboerderij met veestal en kapberg worden er voor gerestaureerd. De zorg voor deze cliënten wordt verleend door De Heeren van Zorg.