• Een veel besproken punt tijdens discussies in Zaanstad

    Westerkoog

Busbrug de Binding: over verbinding en veiligheid

ZAANSTAD Over de verkeersveiligheid bij busbrug De Binding was 15 januari een inloopavond belegd. Hiervoor maakte de gemeente een ontwerp met verbeteringen aan de fietspaden en de wegen bij de busbrug. Om alles te verduidelijken geeft de verantwoordelijke projectleider, Marcel Strating van de gemeente Zaanstad, in een later gesprek uitleg over wat er rondom de busbrug zal gaan plaatshebben.

In het kort zijn dat de volgende zaken: het aanpassen van de fietspaden op de binding door deze te asfalteren, het fietspad / voetpad aan de oostzijde van De Binding wordt circa één meter verplaatst naar het grasveld, tussen de rijbaan en het fietspad komt er een groenstrook met daarin bomen, de bushaltes worden verbreed, het aanpassen van de kruising Houtveldweg met de Hensbroekstraat, een middenheuvel bij de Betje Wolffstraat zodat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken.

Lees verder in de Zaankanter van woensdag 11 juli.