• Westerkoog.eu

Busbrug De Binding

ZAANDAM Op en aan beide kanten van busbrug De Binding wordt vanaf maandag 8 april door aannemer Strukton Civiel volop gewerkt. In dit artikel in het kort wat de werkzaamheden inhouden en wat de planning is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 juli. Het aanleggen van de rotondes staat los van een eventuele 24-uurs openstelling van de busbrug.

Op een aantal momenten wordt op De Binding werkzaamheden uitgevoerd waardoor voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk geen of beperkt doorgaand verkeer mogelijk is: namelijk op woensdag 29 mei en van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni, dagelijks van 7:00 tot 18:00 uur. Hulpdiensten, lijnbussen en ontheffinghouders kunnen nog wel over de busbrug rijden.

Op zaterdag 8 juni, zaterdag 22 juni en op zaterdag 29 juni, van 7:00 tot 24:00 uur kunnen ook de lijnbussen en ontheffinghouders niet over De Binding rijden. Alleen de hulpdiensten kunnen dan nog over de brug. Fietsers en voetgangers kunnen altijd over de brug.

Marcel Strating, projectleider van de gemeente Zaanstad: "Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor het tijdelijke ongemak. Wij proberen het werk aan de weg binnen het genoemde tijdspad af te ronden, maar onverwachtse zaken die wij niet op voorhand kunnen inplannen, zouden eventueel voor een afwijkend patroon kunnen zorgen. Samen met de aannemer houdt de gemeente iedereen zo snel mogelijk op de hoogte van de vorderingen of wijzigingen. Voor het project is een Instagram-account en Facebookpagina aangemaakt. U vindt het Instagramaccount met zoekterm 'buitengewoondebinding' en de Facebookpagina met zoekterm 'Buitengewoon De Binding'. Verder kunt u kijken op de website http://buitengewoon.zaanstad.nl. Klik door naar 'Projecten'. Daarnaast staan langs de weg borden met informatie over omleidingen en planningen".


Allereerst wordt een tijdelijke doorsteek tussen de Houtveldweg en de Aagje Dekenstraat aangelegd en een tijdelijke rijbaan tussen De Binding en de Houtveldweg.

Deze aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat bewoners van de wijk van de G. Molstraat en J. Kruijverstraat hun woning tijdens de werkzaamheden kunnen blijven bereiken en de busbrug begaanbaar blijft. Fietsverkeer over de Binding blijft altijd mogelijk.

"De gemeente hoopt op een voorspoedig verloop van de werkzaamheden voor het uiteindelijke resultaat, namelijk een verkeersveilige situatie met een goede doorstroom", aldus Strating.