• Zo proostte Peter Tange, burgemeester van de gemeente Wormerland, nog met Piet de Wit vanwege zijn Koninklijke onderscheiding of vlak daarna stuurde hij een brief aan de gemeenteraad waarin hij zijn ontslag aanbod.

    KK Media

Burgemeester Tange met pensioen

WORMERLAND Burgemeester Peter Tange van de gemeente Wormerland heeft zijn ontslag aangeboden aan de Commissaris van de Koning, met ingang van 15 maart 2020.

De burgervader, komende maand zal hij zijn 67e verjaardag vieren en lid van GroenLinks, is op dat moment 20 jaar burgemeester van Wormerland. Op 1 januari 2018 was Tange al de langst zittende burgemeester van Nederland.

De gemeenteraad is dan halverwege de huidige bestuursperiode, waarbij de raad een goede start heeft gemaakt en de wethouders goed in hun portefeuille zitten. Burgemeester Tange, geboren en getogen in Koog aan de Zaan waar hij in 1952 ter wereld kwam, vindt dat een mooi moment voor de start van een nieuwe burgemeester.

Zo proostte Peter Tange, burgemeester van de gemeente Wormerland, nog met Piet de Wit vanwege zijn Koninklijke onderscheiding of vlak daarna stuurde hij een brief aan de gemeenteraad waarin hij zijn ontslag aanbod. Lees hiernaast die bewuste brief.

'Geachte leden van de raad,

Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn verzoek om op 15 maart 2020 met pensioen te mogen gaan. Vandaag heb ik door tussenkomst van de Commissaris van de Koning ontslag aangevraagd aan de Kroon, zulks met ingang van 15 maart 2020.

Het is voor mij een groot voorrecht om, op dit moment, 20 jaar uw burgemeester te zijn geweest. Burgemeester zijn van onze gemeente is eervol en ik ben dankbaar dat ik deze functie mocht vervullen.

Volgend jaar zijn we halverwege deze bestuursperiode, waarbij de gemeenteraad een goede start heeft gemaakt en de wethouders goed in hun portefeuille zitten.

Kortom, een mooi moment voor de start van een nieuwe burgemeester. Continuïteit van bestuur vind ik belangrijk!

Ter voorbereiding op deze, voor mij nieuwe situatie, hebben mijn echtgenote en ik besloten om te gaan verhuizen naar een appartement in Wormerveer.

Om die reden verzoek ik de raad om ontheffing van de verplichting om de werkelijke woonplaats in Wormerland te hebben, zoals bedoeld in artikel 71 van de Gemeentewet. Ik vraag u deze ontheffing met ingang van 1 september 2019 tot aan de ontslagdatum.

Het besluit om te stoppen met mijn 'werkzame leven' neem ik niet lichtvaardig, omdat Wormerland met iedereen die ik hier ken en waardeer, mij zeer dierbaar is en zal blijven.'

Aldus Peter Tange in zijn ontslagaanvraag d.d. 14 juni 2019.