• www.pixabay.com

Boete voor onbeheerd achterlaten winkelwagentjes

ZAANSTAD Een verbod op het onbeheerd achterlaten van winkelwagentjes. Dat is een van de meest opvallende wijzigingen die het college van B&W voorstelt bij de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Zaanstad. Met name in de wijken Poelenburg en Peldersveld zorgen rondzwervende winkelwagentjes voor veel ergernis en een negatief straatbeeld. Dat doet afbreuk aan de doelstelling om de wijken schoner te maken. Op dit moment is daar geen aanpak voor en staan de wagentjes soms weken of maanden in de wijken.

Een verbod heeft een normatief karakter voor heel Zaanstad waarop strafrechtelijk gehandhaafd kan worden bij heterdaad voor burgers. Wie een winkelwagentje onbeheerd achterlaat kan een boete van 95 euro krijgen. Het verbod maakt het ook mogelijk bestuursrechtelijk op te treden tegen winkeleigenaren. Zij zullen hun winkelwagentjes actief moeten terughalen en voorzien van een herkenningsteken.

Een andere wijziging die wordt voorgesteld betreft gevaarlijke honden. Het huidige aanlijn- en/of muilkorfgebod dat de burgemeester kan opleggen voor het laten verblijven of laten lopen van een gevaarlijke hond op een openbare plaats of op het terrein van een ander, is niet in alle gevallen voldoende om bijtincidenten te voorkomen. Deze maatregel voorkomt niet dat mensen geconfronteerd kunnen worden met bijtincidenten op privéterrein. Daarom wordt een artikel toegevoegd dat bepaalt dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen.

Veel wijzigingen in de APV hebben te maken met  de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Dan moeten alle regels over de fysieke leefomgeving een plaats krijgen in het omgevingsplan. Momenteel zijn deze regels in Zaanstad verspreid over 16 verordeningen. De APV is één van die 16 verordeningen. De planning is dat per 1 september 2019 alle artikelen uit de APV, die regels omtrent de fysieke leefomgeving bevatten, uit de APV zijn gehaald en zijn opgenomen in de Omgevingsverordening. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de wijzigingen in de APV.