• www.pixabay.com

Bewoners praten over schoon, heel en veilig Zaandam Zuid

ZAANDAM Voor de bewoners van Zaandam Zuid worden vanaf volgende week een drietal bewonersbijeenkomsten gehouden. De bewonersavonden kennen allen een eigen thema, achtereenvolgens zijn dit schoon, heel en veilig.

De gekozen thema's zijn door de bewoners tijdens het lagerhuisdebat en het kinderlagerhuisdebat bij de gemeente Zaanstad onder de aandacht zijn gebracht. Ook hebben gesprekken in de wijk ertoe geleid om verder met de mensen over deze thema's in gesprek te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten wordt de inwoners van Zaandam Zuid geïnformeerd over de stand van zaken, de ontwikkelingen en de acties die al zijn of nog worden ondernomen rondom deze thema's. Er is ruimte om vragen te stellen. Daarnaast zijn collega's van de verschillende afdelingen van de gemeente, het sociaal wijkteam en de politie aanwezig. Ook zullen er tijdens de bewonersavonden raadsleden zijn.
De bijeenkomsten worden gehouden in wijkcentrum de Zuidhoek aan de Wilgenstraat 11. Alle bijeenkomsten starten om 19.15 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De eerste bijeenkomst over veiligheid heeft plaats op dinsdag 17 juli. Er wordt dan onder meer gesproken over Meld Misdaad Anoniem, de afdeling straattoezicht en jongerenoverlast.

De tweede bijeenkomst is dinsdag 11 september en staat in het teken van groen en schoon. Wie onderhoudt uw wijk en wat doet de wijkploeg nu precies? In oktober zal er worden gesproken over inbraakpreventie.

Aanmelden voor de bewonersbijeenkomsten is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.