• Politiek bedrijven is een heel andere tak van sport beseft ook Tom Grootjen zich

    Kees Klinkenberg

Bestuurder als politicus

WORMERVEER Een opvallende naam op de kandidatenlijst van het CDA op positie 4. Tom Grootjen, bekend als oud speler van WFC en Telstar, voormalig voorzitter van WFC en Fortuna, onafhankelijk voorzitter van fusiestartgroep die heeft geleid tot de fusie van PSCK en VVZ tot Hercules Zaandam, de politiek in! Dat vraagt om een toelichting zo vindt de redactie van dit Nieuwsblad.

Waarom in de politiek? Ik heb mij altijd geïnteresseerd in de lokale politiek, het ontbrak mij echter aan tijd. Te druk met mijn dagelijkse werkzaamheden, in combinatie met het vrijwilligerswerk in de sport. Vanuit die functies had ik veel te maken met de gemeente Zaanstad. Ook heb ik de nodige kritiek gehad op het functioneren van de gemeentelijke politiek. Je kunt dan twee dingen doen, of aan de zijlijn blijven staan, of proberen daarin wat te veranderen. Ik heb nu gekozen voor het laatste!

Je bent altijd bestuurder geweest. Schrikt de rol van politicus je niet af?

Nee, eigenlijk niet, want als raadslid is je primaire rol het besturen van de stad. En ja, de politieke arena is mij vreemd, maar dankzij mij bestuurlijke ervaringen verwacht ik snel mijn weg te vinden. Ik wil daarbij dicht bij mezelf blijven. Dat betekent normaal doen en op basis van een inhoudelijk en respectvol debat besluiten nemen in het belang van Zaanstad.

Sport zal wel een aandachtspunt zijn?

Inderdaad. De sport heeft mij veel gebracht. Niet alleen als actief sporter maar ook als vrijwilliger. Mijn mooiste tijd als bestuurder was de totstandkoming en uitbouw van Fortuna Wormerveer. Dit mede dankzij de geweldige inzet van een grote groep vrijwilligers en de onvoorwaardelijke steun van de leden. Als mogelijk toekomstig raadslid wil ik mij gaan inzetten om het verenigingsleven een belangrijke rol te laten spelen binnen onze samenleving, want ik maak mij daar wel zorgen over. Niet alleen op financiële, maar vooral op organisatorische gronden.

Je bent als sinds kort steunfractielid. Wat zijn je eerste ervaringen?

Als steunfractielid doe je helaas niet mee aan de debatten en mag je niet stemmen. Tijdens de Zaanstad Beraden moet je vooral goed luisteren, analyseren en vragen stellen. Ik heb nu als toeschouwer twee raadsvergaderingen mogen bijwonen. En eerlijk gezegd viel mij dat niet mee. De hardheid en soms ongenuanceerdheid waarop wordt gedebatteerd komt de besluitvorming niet altijd ten goede. Het moet volgens mij altijd gaan over de inhoud, met respect voor de ideologieën van anderen. Misschien is mijn huidig referentiekader wel een beetje gekleurd omdat alle partijen zich nu extra willen profileren met het oog op de aanstaande verkiezingen.

Waarom het CDA?

Ik ben in contact gekomen met leden van CDA Zaanstad. Mensen die genuanceerd over de lokale problematieken praten. Betrokken mensen die naar elkaar luisteren, geen populistische opvattingen hebben en altijd verantwoordelijkheid willen nemen. Zelf ben ik iemand die mensen met elkaar wil verbinden, een bruggenbouwer en dan past een middenpartij als het CDA mij het beste.

Wat zijn je verwachtingen?

Er doen maar liefst 16 partijen mee aan de verkiezingen. De uitslag kan leiden tot een verdere versplintering in de raad. Dan wordt het heel lastig om een coalitie te vormen die de stad wil en kan besturen. Natuurlijk hoop ik op een goed resultaat voor het CDA. Zelf hoop ik als raadslid de komende 4 jaar een wezenlijke bijdrage te kunnen gaan leveren aan een gezonde toekomst voor Zaanstad. Maar het mooie aan onze democratie is dat de kiezer beslist!