• Politiek Wormerland werkt mee aan oplossing voor De Drie Morgen.

    Foto en tekst: Paulina Bos

Alternatief voor agrarisch gebruik?

WORMERLAND De nieuwe wethouder Rob Berkhout vindt tal van uitdagingen in zijn portefeuille. Hij kan onder meer aan de slag met een alternatieve invulling van agrarische bedrijven. Zo bleek tijdens de gespreksronde voor de raadsvergadering. Het onderwerp was het boerenbedrijf De Drie Morgen aan de Kanaaldijk in Spijkerboor.

Rob Baarsma en Caroline Zeevenhoven hebben op deze locatie in 2003 hun droom verwezenlijkt. Ze zijn Japanse Wagyu koeien gaan houden voor het vlees. Nadat de eigenaar kwam te overlijden heeft mevrouw Zeevenhoven het agrarisch bedrijf in 2013 te koop gezet. De verkoop liet lang op zich wachten. Zodoende werd het plan gelanceerd op het erf vier woningen te bouwen. Het plan is ingediend als vooroverlegplan, om de haalbaarheid in te schatten. Op het erf staan al twee dienstwoningen, waarvan één al jaren illegaal. In totaal zouden er dan zes woningen komen, dat is in strijd met groene contouren. "Dat is al bijna een kleine woonwijk", zo reageert Karen Schoonheim van GroenLinks. "Het past niet in het landschap." Tiny Houses kunnen worden toegestaan, omdat die van tijdelijke aard zijn, zo wordt er geopperd.

SOEPEL Het college stond afwijzend tegenover het plan en blijft bij dat standpunt. De advocaat van de familie vroeg: "Wat is er dan wel mogelijk?"

De woordvoerders hebben begrip voor de situatie. Jan Rijke van het CDA verwacht dat boerenbedrijven in de toekomst moeilijk een koper zullen vinden. "Aangezien we volgens het coalitieakkoord soepeler omgaan met wonen op bedrijventerreinen, denk ik dat we verder moeten kijken." De andere partijvertegenwoordigers denken mee en zien mogelijkheden. "We moeten er wel voor zorgen dat er geen precedentwerking van uitgaat, als we hier in toestemmen." Dus dat er in vergelijkbare situaties anderen komen om boerenerven een woonfunctie te geven. "Bewoning van de bestaande agrarische gebouwen is misschien een mogelijkheid?" wordt er hardop afgevraagd.

Wethouder Rob Berkhout begrijpt dat mevrouw Zeevenhoven graag duidelijkheid wil. Hij ziet 'kansjes in de regelgeving' en gaat onderzoeken welke alternatieven er zijn. Wonen of kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld.