• Prov NH

4,8 miljoen voor 59 rijksmonumenten

STREEK De provincie Noord-Holland heeft 4,8 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 59 rijksmonumenten. In de Zaanstreek hebben onder andere Meelfabriek De Vrede, Molen De Koker en de Maartenkerk een subsidie gekregen.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

VAN BETEKENIS De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

GELUKKIGEN In de categorie openbare gebouwen en musea: Stichting Raadhuis Zaandijk Raadhuis met koetshuis/bodewoning € 20.436. Categorie Religieus erfgoed Evanglische Lutherse Gemeente Zaandam Maartenkerk Zaandam € 53.544, Stichting Vermaning Wormerveer Wormerveerse Vermaning 2e fase € 14.000 en Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam Orgel 2018-2019 Oostzijderkerk Zaandam € 14.000. Categorie Molens, industrieel erfgoed Vereniging De Zaansche Molen Molen De Koker € 9.389 en Vrede Zaanstad Holding BV Meelfabriek De Vrede fase IV € 114.561