Rijkswaterstaat: een hoofdpijndossier

09-03-2019, 18:37 | Lezersnieuws | angelique.starreveld

Datum:

zaterdag 9 maart 2019, 17:11

Locatie:

Het is de laatste tijd schering en inslag. Wekelijks berichten over berekeningen van overheden die dan toch niet blijken te kloppen met de realiteit en waardoor mensen worden gedupeerd. Het kan gaan over geluid, fijnstof of vele andere zaken als bodemdaling door gaswinning. Het aantonen er van vergt veelal jaren strijd en men ondervindt geregeld tegenwerking. "Het wordt ontkent, totdat men niet anders meer kan dan bekennen. Bij Rijkswaterstaat idem dito", volgens de Werkgoep A8 Coenbrug.

De werkgroep A8 Coenbrug knokt al jaren voor maatregelen langs de A8. De brug bonkt en er is overlast van fijnstof en geluid, maar zonder inhoudelijke kennis kom je geen stap verder. Vandaar belde voorzitter Jan Broersma drie jaar geleden David Sluis op, om de zaak eens grondig onder de loep te nemen. Sluis: "Ja, ik kreeg een telefoontje en moest eerst drie keer nadenken. Ik ken de klappen van de zweep en voor je het weet, ben je zo drie tot vijf jaar verder met een onbekend resultaat. Er gaat enorm veel tijd inzitten en alleen de doorzetters blijven over. Toch heb ik ja gezegd. Nog wat oud zeer.."

Sluis doet een boekje open over zijn eerdere ervaringen met RWS.

"In 2005 was het Ministerie voornemens om een spitsstrook te openen op de A7, daar woon ik namelijk aan. Helemaal prima hoor, ik rijd ook auto en de doorstroming is gewoon zo beter. Wat niet prima was, was dat men o.a. de verkeerscijfers zo had gemanipuleerd dat er wettelijk geen maatregelen nodig waren zoals geluidschermen voor de woonwijk. Zo had men in de berekeningen 35% verkeer weggemoffeld om zo het verkeerslawaai te drukken. Het werd bekend als de Zaanse Bermuda driehoek. Bewust de cijfers verdraaien om kosten uit te sparen. Ik vind dat crimineel".

"Waarom mogen zij wel de wet overtreden?", vraagt Sluis zich hardop af. "Het heeft mij drie jaar gekost. Men (RWS) ziet niet wat men aanricht. Keurige mensen in pakken die onwaarheden verkondigen, ik heb ze vaak gesproken. Het liet me niet los, dag en nacht was ik er mee bezig. Ik had een jong gezin met vier kinderen destijds. 'Alweer achter de computer riep mijn vrouw dikwijls. Men maakt je kapot!' Uiteindelijk twee bodemprocedures bij de Raad van State verder en toen pas bewoog het Ministerie/RWS. Of ik mijn procedures wilde intrekken tegen 2 miljoen wisselgeld voor een geluidsscherm. Ik werd gelukkig gesteund door GroenLinks in de Tweede Kamer."

"De A8 zaak is minder uitgesproken maar in essentie gebeurt hier hetzelfde", vervolgt Sluis. "Weer gaten in de verkeerscijfers en lange files die worden weggepoetst alsof die nooit hebben bestaan. Maar die getallen worden wel gebruikt voor de berekening van onder andere de luchtkwaliteit. Die kloppen dus niet heeft de Werkgroep al aangetoond samen met de Gemeente en de GGD Amsterdam. Kun je vertrouwen op RWS? Ons antwoord is nee. Na vele gesprekken en vragen van de Werkgroep A8 kom je op dezelfde casus, zoals hierboven besproken, uit. Ondanks dat alles volgens RWS zeer goed wordt bemeten en in orde is. Men ontkent weer of geeft vage antwoorden. Het oude liedje, maar alles staat wel op papier".

Wat Sluis betreft zou een parlementair onderzoek op zijn plaats zijn. De vraag die rijst is: 'wie durft dit politiek aan?' De Werkgroep A8 Coenbrug gaat binnenkort e.e.a. aanbieden aan de Tweede Kamer.

Sluis: "Wat ik twee keer heb vastgesteld is niet uniek. Het vindt waarschijnlijk overal in Nederland plaats, alleen er zijn weinig mensen die er zo diep ingaan. Men haakt af en gelooft die vriendelijke mensen in die kostuums. Zoals RWS het zelf zegt, zijn ze slechts uitvoerend ambtenaar onder de vleugels van het Ministerie, maar ze jokken aan de lopende band en vellen regelmatig waarde oordelen. Zo baalt RWS van het leggen van extra stil asfalt op de A8. En van het slechte onderhoud aan de brug was niets waar, totdat de Burgemeester er werk van moest maken. Of proberen ze je wijs te maken dat verlagen van de snelheid op de A8 zinloos is, omdat het vrachtverkeer toch het meeste lawaai maakt? Allemaal lariekoek en het is weerlegd. Het ergste vond ik nog wel de uitleg van die ambtenaar over de situatie in 2005 en de spitstrook. Doodleuk zei hij dat men geen zin meer had in een nieuwe juridische procedure. Ze hadden gewoon verloren door eigen onwaarheden en niet anders. Een hogelijk onbetrouwbare instantie met verborgen agenda's, dat is mij wel duidelijk."

De ambtenaar in kwestie is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar. Wordt vervolgd.