• mensen die gezamelijk aan tafels zitten bij de Fronik Buurtboerderij

    eigen foto

Grootse plannen met Fronik Buurtboerderij

27-02-2019, 22:37 | Lezersnieuws | roos groen

Datum:

zondag 17 maart 2019, 15:00 tot 17:00

Locatie:

westzanerdijk 150
Fronik Buurtboerderij
Zaandam

Op zondag 17 maart 2019 is iedereen welkom op het crowdfunding lanceerfeest.

De Fronik Buurtboerderij aan het Westerwindpad in Zaandam is een ontmoetingsplek met een verbindende functie voor de buurt en haar bewoners. Om deze levendige plek ook in de toekomst veilig te stellen en te verbeteren, wordt op zondag 17 maart gestart met een crowdfunding campagne. Van 15.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom op de Fronik voor het feestelijke crowdfunding lanceerfeest.

Tijd voor actie De crowfunding campagne is in het leven geroepen om de vergaande renovaties te bekostigen die nodig zijn voor het voortbestaan en verbeteren van de buurtboerderij. De Fronik wordt geheel in stand gehouden door de inzet van haar vrijwilligers maar alleen opknappen met een hamer en een spijker is niet voldoende. Ze barst letterlijk uit haar voegen van de ouderdom en er moet dringend actie ondernomen worden.