• Free Fotografie

Onze Jan

Het is u wellicht opgevallen dat burgemeester Jan Hamming vaak in deze kolommen te vinden is. Het is belangrijk om te weten hoe bestuurders omgaan met de inwoners, hoe ze aankijken tegen bepaalde problematiek, hoe ze kansen proberen te benutten.

Daar moet je als verslaggever met je neus bovenop zitten. Niet lafjes persberichtjes redigeren. Ik volg de burgemeester 'n jaar op de voet c.q. de fiets. (Zijn chauffeur blijft altijd in de auto, puzzelt heel wat af.) Hij neemt zo vaak als mogelijk zijn lieftallige vrouw Roya mee. Desgevraagd doet hij dat om ook haar bij zijn werk te betrekken. Hij moet al heel veel alleen doen, vindt het ook fijn als hij met haar bepaalde gebeurtenissen kan delen, er nog eens op kan terugkijken.

Jan Hamming is een geboren Zeeuw, maar heeft tot zijn overgang naar Zaanstad, zijn leven doorgebracht in Noord-Brabant. Komt daar de joviale inborst vandaan, het feit dat hij zeer goed aanspreekbaar is voor eenieder? De conclusie kan niet anders zijn dan dat hij oprecht geïnteresseerd is in het wel en wee van de Zaankanters, dat hij samen met de
gemeenteraad, met ondernemers, met belanghebbenden en alle burgers van Zaanstad het liefst de meest succesvolle gemeente van Nederland wil maken. Niemand mag buiten de boot vallen.
Dit college lijkt er echt voor te gaan. Het enthousiasme, de dadendrang zindert in de cacaolucht. Ja, Jan Hamming is een mensen-mens, niet bezig met een politiek imago. Arrogantie is hem vreemd. Maar maak hem niet kwaad, want hij is toch ook bijzonder rechtlijnig.

Het vereist moed om een dergelijk stringent antidrugsbeleid te voeren. Met grote regelmaat worden wietplantages ontmanteld en de betrokken panden voor langere tijd gesloten. Het is duidelijk dat hier door criminelen niet meer 'onder de radar' kan worden gewerkt. Uw inktslaaf – dat moet u toch ook hebben opgemerkt – is beslist geen kritiekloos mens, maar op de werkwijze van onze Jan en co valt vooralsnog niets aan te merken. Is dat wel het geval, dan hoort u dat direct.

Een puntje van aandacht: het beslissingstraject met betrekking tot vergunningen is erg stroperig. Is dat vanwege de aandacht voor de toekomst, voor de transitie naar de nieuwe Omgevingswet? De heffing voor afvalstoffenverwerking is erg hoog.
Bijna tweemaal zo veel als in bijvoorbeeld Utrecht. Nijmegenaren ontvangen geen aanslag. Zij betalen pakweg één euro per huisvuilzak, c.q. bezoek aan de ondergrondse container. Werkt denkelijk zeer besparend.